รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

  • by
สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างชิ้นงาน ผลิตงาน สร้างและนำเสนอ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

การจัดเก็บข้อมูล

การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล

เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างชิ้นงาน ประวัติตนเอง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

สืบค้นความหมาย

จุดประกายความคิด

ผลิตงานคุณภาพ

ร่วมจิตสร้างสรรค์

สร้างและนำเสนอข้อมูล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements