ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ  ทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนมา และเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่เสริมสร้างความคิด ความรู้ เช่น การบวกลบ แก้โจทย์ ฯลฯ เอกสารมีทั้งขาวดำและสีรวมถึงรูปประกอบ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับแบบฝึกหัดและอยากทำแบบฝึกหัดของตนเอง

Advertisements

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

จำนวน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

การดำเนินการของจำนวน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

แบบรูป

สถิติ

การวัด (ชุด 1, ชุด 2)

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 1-5

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6-10

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 11-20

โจทย์ปัญหาการบวก

จำนวนคู่-คี่ (ชุด 1, ชุด2)

การเปรียบเทียบจำนวน 1-20 โดยใช้เครื่องหมาย >, <, =, ≠ (ชุด 1, ชุด 2)

การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

โจทย์ปัญหาการบวกลบไม่เกิน 9

การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20

การบวกลบระคนจำนวนไม่เกิน 1-20

แบบรูปการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 และการนับลดทีละ 1

โจทย์ปัญหาการลบ

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง

การชั่ง

การตวง

เวลา

รูปเรขาคณิต

ใบงานแบบฝึกหัดแบบหนังสือ (PDF)

แบบฝึกหัดรวมคณิตศาสตร์ ป.1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 จัดเต็ม 400 กว่าหน้า (PDF)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 สสวท

คู่มือสำหรับการสอนของครู

ป.1 เล่ม 1, และเล่ม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements