ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญไม่เกิน 6 หลัก หน่วยของสิ่งต่างๆ ฯลฯ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

Advertisements

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

จำนวน

การบวก การลบ ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3

เรขาคณิต

แบบรูป

สถิติ

หน่วยของเงิน

เวลา

การคูณ การหาร ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4

การวัด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements