สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานของประถม เรื่องพื้นฐานของภาษาสากล เช่น การพูดในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF) แกนหลักภาษาอังกฤษ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4) Food & Drinks Around Me My Free Time **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิทย์พื้นฐานของประถมเรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัว วัสดุ เสียง ท้องฟ้า ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF) ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2) วัสดุในชีวิตประจำวัน เสียงในชีวิตประจำวัน ท้องฟ้าของเรา ลักษณะของหิน **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะคณิตพื้นฐานของประถม เช่น จำนวน เรขาคณิต แบบรูป สถิติ การวัด ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF) เทอม 1 จำนวน (ชุด 1, ชุด 2) การดำเนินการจำนวน (ชุด 1, ชุด 2) เรขาคณิต เทอม 2 จำนวน การดำเนินการของจำนวน (ชุด 1, ชุด 2) แบบรูป สถิติ การวัด (ชุด 1, ชุด 2) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com