แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับภาษาไทยเพื่อปูพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF) แกนหลักภาษาไทยชุด 1 แกนหลักภาษาไทยชุด 2 แกนหลักภาษาไทยชุด 3 แกนหลักภาษาไทยชุด 4 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานรวมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เรียนมา เช่น สิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีรูปประกอบช่วยเสริมสร้างทักษะ ความคิด และกระตุ้นให้ตัวเด็กอยากจะทำแบบฝึกหัด ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 สิ่งรอบตัวเรา สิ่งมีชีวิต พืชบก-พืชน้ำ สัตว์บก-สัตว์น้ำ จำแนกสัตว์ จำแนกสัตว์ท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง จำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น จัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์รวม **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ  ทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนมา และเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่เสริมสร้างความคิด ความรู้ เช่น การบวกลบ แก้โจทย์ ฯลฯ เอกสารมีทั้งขาวดำและสีรวมถึงรูปประกอบ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับแบบฝึกหัดและอยากทำแบบฝึกหัดของตนเอง ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตามเนื้อหา ป.1 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 1-5 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6-10 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 11-20 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 โจทย์ปัญหาการบวก จำนวนคู่-คี่ (ชุด 1, ชุด2) การเปรียบเทียบจำนวน 1-20 โดยใช้เครื่องหมาย >, <, =, ≠ (ชุด 1, ชุด 2) การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 โจทย์ปัญหาการบวกลบไม่เกิน 9 การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 การบวกลบระคนจำนวนไม่เกิน 1-20 แบบรูปการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 และการนับลดทีละ 1 โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน …

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF) Read More »